Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Wiskunde en rekenproblemen.


Kinderen die problemen met rekenen hebben

gehad op de basisschool, hebben doorsnee

ook problemen met wiskunde in de brugklas.

Het begint al met de nodige onzekerheid:

zou ik het wel snappen?

En vooroordelen: wiskunde is moeilijk!


Op de basisschool en zeker bij de Cito-toetsen wordt teveel nadruk gelegd op de uitkomst van een som en te weinig op de berekening van een som. Terwijl het in de wiskunde meer om de juiste berekening gaat en de uitkomst alleen minder belangrijk is.


  Bij wiskunde gaat er o.a. gerekend worden met letters en cijfers.  

Dit lijkt voor menig kind erg verwarrend.

De instructie tijd is relatief kort.

Leerlingen krijgen het gevoel snel alles te moeten snappen. Daarbij moet er nauwkeurig gewerkt worden. Menig wiskunde docent hamert hierop!

Dit kan voor onzekere leerlingen de nodige stress opleveren.


Bij wiskunde is, zoals gezegd, de berekening een belangrijk onderdeel van het opschrijven van de som. Leerlingen moeten hierin getraind worden aangezien ze dit nauwelijks geleerd hebben op de basisschool. Veel aandacht van de docent gaat dus naar het juist opschrijven van de berekening.

Ook dit is voor de ‘zwakke’ rekenleerling een onderdeel waar veel aandacht en tijd in gestopt wordt, maar waardoor de stress en de onzekerheid juist meer op de voorgrond kan gaan treden.

Raakt een leerling achter dan kan het gebeuren dat het kind de moed opgeeft met alle gevolgen van dien.

Contact

Ondersteuning en begeleiding kan uitkomst bieden!

(Wiskunde bijles)


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!