Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Hoe leren kinderen rekenen?


Bij rekenen komen een aantal begrippen naar voren die je kind moet kennen.


Denk hierbij aan:

•  voorste-achterste-middelste (vooraan-achteraan)

•  eerste-laatste

•  links-rechts (linksboven-rechtsachter)

•  meer-minder-evenveel

•  (te)veel-(te)weinig


Als we het over begrippen hebben: de eerste begrippen die een kind leert zijn de begrippen ‘open en dicht’. Dit komt omdat ouders deze begrippen heel vaak aan de orde laten komen: doe de deur dicht, ik maak voor jou de koektrommel open, jasje dicht etc.


Begrippen waar kinderen meer moeite mee hebben, zijn de begrippen ‘breed en smal’.

Dit komt omdat mensen het moeilijk vinden deze begrippen te gebruiken in het dagelijkse leven. Je zegt niet zo snel tegen je kind: wat een smalle riem of we lopen op een breed pad.


Kinderen leren begrippen dus doordat ouders deze verwoorden in allerlei situaties.


Nu is de Nederlandse taal niet de meest gemakkelijke taal en dit kan verwarring veroorzaken bij kinderen.

Immers:

                                                          We zitten ‘voor’ de tv       

     

                                                           en


                                                          ‘achter’ de computer!


Het is dus belangrijk om met je kind te praten en allerlei

begrippen aan bod te laten komen.

Dit geldt ook voor getalbegrip!  Veel kinderen kunnen al op jonge leeftijd tot 10 tellen. Dit is echter niet meer dan een versje. Het kind heeft nog geen idee hoeveel nu precies ‘vier’ is! Toch is het belangrijk dat je kind weet welk getal na 3 komt en welk getal voor 7. (telvaardigheid)


Je kan als ouder het kind helpen getalbegrip te krijgen door te verwoorden: ik heb 4 lepeltjes nodig voor bij de koffie. Je krijgt 4 smarties etc.

Laat je kind meehelpen de tafel te dekken en verwoordt hoeveel borden, bestek etc je nodig hebt.


Je kan ook samen met je kind spelletjes doen waarbij getallen, begrippen aan de orde komen. Wie heeft de meeste kaartjes? Wie de minste?  Ik heb 4 gegooid: 1,2,3,4.


Als kinderen redelijk kunnen tellen beginnen ze met optellen : 3+2 wordt: 1,2,3, en 4,5,

hierna volgt het doortellen: 3, en 4,5.


Om goed te kunnen rekenen is het belangrijk dat je kind beschikt over een goed (korte termijn) geheugen.

Het geheugen kun je ook trainen door middel van spelletjes, denk bv aan memorie.

Uiteraard is een goede concentratie ook belangrijk.

Rekenen Rekenenproblemen