Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Op tijd signaleren en ingrijpen.Rekenproblemen kondigen zich vaak al vroeg aan!  

Snel handelen zorgt dat ernstigere rekenproblemen voorkomen

kunnen worden. Dit betekent dat al in de kleutergroepen gekeken kan worden naar kinderen die moeite hebben met het opzeggen van de telrij, de begrippen ( meer, minder, evenveel etc.), het herkennen van de cijfersymbolen en het overzien van kleine hoeveelheden.


Het is belangrijk te achterhalen hoe het komt dat er haperingen zijn. Zeker voor kleuters geldt: laat kinderen ervaren wat meer, minder, evenveel is, tel en benoem. Door middel van spelletjes, liedjes en het regelmatig horen wat meer en wat minder is, leren de kinderen spelenderwijs.


Kinderen verschillen van elkaar en ook in de tijd die ze nodig hebben om bepaalde rekenvaardigheden onder de knie te krijgen.

Sommige kinderen hebben meer tijd nodig voor extra instructie en oefening.


Voor zwakke rekenaars kan het positief werken als ze, voordat een nieuwe strategie klassikaal aangeboden wordt, vooraf al instructie hebben gekregen. (pre-teaching).

Vaak krijgen kinderen die problemen ervaren bij het rekenen ook verlengde instructie.

Een goede aanpak voor de zwakkere rekenaars is het principe van: voordoen, samen doen, zelf doen.


Het verwoorden van de handelingen is belangrijk. Voor elk kind geldt: als het kind in staat is te vertellen hoe hij/zij een rekenprobleem oplost, (uitgaande dat dit een goede strategie is) des te eerder zal het deze strategie eigen maken!


Automatiseren.


Voor de meeste kinderen geldt dat  rekenvaardigheden pas na herhaalde oefening geautomatiseerd verlopen. Dit wil zeggen dat het kind in staat is binnen ongeveer 20 seconden het antwoord op een som te geven.


Voor het rekenen tot 20, de tafeltjes, de deeltafels, rekenen tot 100 geldt dat ze uiteindelijk geautomatiseerd moeten verlopen. Dit lukt alleen door regelmatig en structureel te oefenen!

Dit betekent niet dat er veel en lange oefenrijtjes gemaakt moeten worden!

Elke dag 10 minuten oefenen levert meer op!

Ook voor de hogere leerjaren geldt: deze sommen terug laten komen en regelmatig even oefenen.


Rekenen tot 100 is het fundament voor het verdere rekenonderwijs. Plezier hebben  in het rekenen hangt ook af van het goed onder de knie hebben van het rekenen tot 100, inclusief het kennen van de tafeltjes!


Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het rekenen.

Kinderen met rekenproblemen hebben meestal een hekel aan rekenen, zijn moeilijk te motiveren, worden vaak onzeker of faalangstig. Op tijd hulp inschakelen zorgt niet alleen voor het beter onder de knie krijgen van de rekenvaardigheden, maar zorgt ook dat het kind beter in zijn/haar vel komt te zitten.

Citotoetsen