Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Rekenproblemen


Ieder kind kan wel eens te maken krijgen met een rekenprobleem.

Veel rekenproblemen verdwijnen met het toenemend inzicht van het kind.


Rekenproblemen kunnen het gevolg zijn van:

• tekorten in het rekenonderwijs

• beperkingen binnen de rekenmethode,

• soms heeft het te maken met de capaciteiten van het kind,

• soms is er sprake van een rekenstoornis (discalculie)

• maar ook moeten de omstandigheden om te leren gunstig zijn.


Als je kind, om wat voor reden dan ook, zijn/haar aandacht niet bij het rekenen en/of de instructie kan houden of niet gemotiveerd is  dan valt er weinig vooruitgang te verwachten.
Het kunnen rekenen is afhankelijk

van een groot aantal vaardigheden:

• telvaardigheid

getalbegrip

• kennis van rekenhandelingen

• vertalen van een probleem in rekenhandelingenDaarnaast moet je kind beschikken over voldoende leesvaardigheid en probleemoplossend vermogen. Ook het geheugen speelt een belangrijke rol.


Onvoldoende getalbegrip zorgt heel vaak voor rekenproblemen.

Is het getalbegrip onvoldoende ontwikkeld dan zal je kind problemen met rekenen ervaren gedurende zijn hele schooltijd. Het bulldozereffect!Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het rekenen.

Kinderen met rekenproblemen hebben meestal een hekel aan rekenen, zijn moeilijk te motiveren, worden vaak onzeker of faalangstig.


Op tijd hulp inschakelen (bijles rekenen) zorgt niet alleen voor het beter onder de knie krijgen van de rekenvaardigheden, maar zorgt ook dat het kind beter in zijn/haar vel komt te zitten.

Rekenen dyscalculie