Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Rekenstrategieën


Iedereen hanteert een eigen rekenstrategie.


Met andere woorden: er zijn verschillende manieren om een som uit te rekenen.

Bijvoorbeeld: 8 + 7 =

*   8 en verder tellen 9,10,11,12,13,14,15  (tellend rekenen)

*   8+2=10+5= 15  (splitsen tot het 10-tal)

*   8x2=16-1=15

*   7x2=14+1=15

*   of als de sommen geautomatiseerd zijn weet het kind meteen dat het antwoord

    15 moet zijn.


Reken zelf de volgende opgave uit:

De familie Brock gaat handboogschieten. Ieder mag 10x schieten. Je kan maximaal een 10 scoren per schot.

Pim heeft de volgende punten behaald:


     8  7  9  6  7  9  8  6  9  8                   Hoeveel heeft hij totaal gescoord?


* je kan de som uitrekenen door alle getallen één voor één op te tellen

* mischien gebruik je liever je rekenmachine

* je kunt getallen bij elkaar plaatsen: 2x 8+7= 30, 2x 6+9= 30,    9+8= 17, dus 77

* of 3x8= 24, 3x9=27, 2x7=14 en 2x6=12   24+14=38+12=50+27=77

* of je gaat uit wat er niet gescoord is, dus    2+3+1+4+3+1+2+4+1+2= 23  100-23=77

* of je hebt nog een andere manier van uitrekenen gevonden.


Je begrijpt dat als een kind voor de eerste strategie kiest de kans op het maken van een fout groter is dan bij de andere strategieën. Ook speelt hierbij het geheugen en de concentratie een belangrijkere rol dan bij het uitrekenen op een van de andere manieren. (de rekenmachine uiteraard niet meegerekend)


Ook kan er verwarring ontstaan doordat een kind anders redeneert dan je verwacht:


Bv. Jan doet boodschappen en moet €14,98 betalen.

Hoeveel krijgt Jan terug als hij met een briefje van 20 euro betaald?


Anouck zegt: € 5,--.

Fout zegt de juf: € 20,00 - € 14,98 = € 5,02!


Wie heeft er gelijk?Of: Er stappen 2 mensen in de bus.

Bij de volgende halte stappen nog twee mensen in de bus.

Hoeveel mensen zitten er in de bus?


Joris antwoord: 5!!

Fout, zegt de juf: 2+2=4.


Als je doorvraagt, blijkt dat Joris anders redeneert:

2+2=4 + de chauffeur=5!!

Signaleren dyscalculie