Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Dyscalculie


Dyscalculie is een ander woord voor rekenstoornis.


Er zijn verschillende definities van dyscalculie:


Een voorbeeld:  rekenvaardigheden die duidelijk beneden het verwachte niveau van een kind liggen, met inachtneming van de leeftijd, de intelligentie en het gevolgde onderwijs, leidend tot flinke problemen op school of in het dagelijks leven en zonder dat dit het gevolg is van zintuiglijke tekorten. (DSM IV)


Er zijn drie elementen die in bijna alle definities van dyscalculie terug komen:

 1.  Er zijn ernstige problemen met rekenen
 2.  Er zijn hardnekkige problemen met rekenen
 3.  De rekenproblemen spelen bij iemand die andere dingen  wel goed kan leren.


Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar dyscalculie:

Wel staat vast dat rekenstoornissen zeer verschillend van aard kunnen zijn.

( Zie voor meer info: www.dyscalculie.org)

Uit neuropsychologisch onderzoek is gebleken dat bepaalde processen in de hersenen anders verlopen dan normaal. Dyscalculie is vaak erfelijk (genetisch) bepaald.     Kinderen met leerproblemen komen vaak in een neerwaartse spiraal: de slechte resultaten leiden tot negatieve verwachtingen over hoe het met de volgende opdracht zal gaan. Dit kan leiden tot spanningen en faalangst, waardoor ze het rekenen (of andere opdrachten) liever uit de weg gaan.

Zo krijgen ze minder oefening, zeker ook omdat ze tijdens het werk meer bezig zijn met hun eigen frustratie en angsten dan met de rekenopdrachten……en dat leidt dan weer tot slechtere prestaties.


Een kind met dyscalculie kan doorgaans wel beter leren rekenen met goede en intensieve begeleiding afgestemd op zijn/haar vorm van dyscalculie!


Een belangrijk deel van de begeleiding is gericht op spanning verlagen, kleine haalbare stapjes zetten, successen boeken, zelfvertrouwen terugvinden!!

Contact Signaleren