Rekenen leer je zo! © Rekenen leer je zo! - Lifesteps Coaching 2018    Rekencoach - Kindercoach in Heerlen       Gemaakt door: Jolanda
Jolanda Vet

Jolanda Vet


Rekencoach


Prof. Dumontstraat 25

6419BR  Heerlen

Tel. 06-24541995


Info@rekenenleerjezo.nl

Cito toetsen in het basisonderwijs.Op de meeste scholen wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van Cito.

Dit houdt in dat er gedurende de meeste schooljaren 2 toetsen worden afgenomen:

de M-toets wordt in het midden van het schooljaar afgenomen,

de E-toets aan het einde van het schooljaar.

Aan de hand van de hoeveelheid goed gemaakte sommen wordt gekeken welke score je kind haalt. Elke goed beantwoorde som levert dus een punt op.

De score wordt ‘vertaald’ in een niveau-score: Van E-score  “zwak” naar de A-score  “Sterk”.


A score: het kind valt binnen de 25% van de leerlingen die het beste gescoord hebben

B-score: het kind valt binnen 25% die hieronder komen

C-score: het kind valt binnen de 25 % die onder de B-score zit

D-score: 15% van de kinderen die minder dan de C-score hebben

E-score: 10% van de kinderen die het laagste gescoord hebben


Er wordt niet gekeken welke sommen er fout gemaakt worden!

Het opschrijven van de berekening van de som wordt in geen enkele opgave gevraagd, dus ook niet welke rekenstrategie er gebruikt wordt en waar je kind ‘de mist in gaat’ bij het uitrekenen van een som.


Dus als de school meldt dat je kind een rekenprobleem heeft, omdat hij in de E of  D-score valt, vraag dan na welke sommen je kind niet beheerst!  Wat doet je kind fout? Hoe komt dat?


Hou er rekening mee dat sommige kinderen problemen hebben met de manier van vragen: verhaaltjessommen. Zij vinden het moeilijk de rekensom uit het verhaaltje te halen! Daarbij is een goede leesvaardigheid nodig om deze sommen goed te begrijpen. Vraag om het toetsboekje en kijk op welke sommen je kind minder gescoord heeft. Vraag ook hoe je kind in de rekenlessen presteert. Vallen daar dingen op?


Wat kan de school doen om je kind te helpen het eventuele rekenprobleem aan te pakken?

Misschien is het verstandig om buiten school hulp te zoeken voor begeleiding en ondersteuning bij rekenproblemen.


Bij de Cito-Eindtoets zijn veel vragen geplaatst in een ‘context’ en voorzien van een illustratie. (verhaaltjessommen)

Dus naast de rekenvaardigheid worden ook zaken als leesvaardigheid, ‘kennis van de wereld’ en het aflezen van diagrammen en tabellen getoetst. De rekenvaardigheid die een kind nodig heeft om goed te kunnen beginnen met wiskunde in de brugklas wordt onvoldoende getoetst.

Heeft je kind rekenproblemen?


En zoek je rekenbijles in Heerlen?


Neem vrijblijvend contact op!
Wiskunde